Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Δημοσιότητα - Ενημέρωση

«Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020

«Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020

07.06.2016

Για την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων η ΕΥΔ ανακοινώνει την προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας...

Δείτε Περισσότερα
Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας

01.04.2016

Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας έχει ως στόχο την εξασφάλιση της συμβατότητας των ακολουθούμενων διαδικασιών από τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. με τις απ...

Δείτε Περισσότερα
Υποστήριξη Δικαιούχων – Εγχειρίδια Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας Δήμων και Περιφερειών

Υποστήριξη Δικαιούχων – Εγχειρίδια Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας Δήμων και Περιφερειών

29.03.2016

Με βάση τις νέες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται κάθε φορά που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης να τεκμηριώσει τη διοικητική,...

Δείτε Περισσότερα
Δημιουργία Αφίσας για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από ΕΚΤ, ΕΚΤ & ΠΑΝ, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΔΕΤ

Δημιουργία Αφίσας για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από ΕΚΤ, ΕΚΤ & ΠΑΝ, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΔΕΤ

24.03.2016

Βάσει του γενικού κανονισμού 1303/2013 για όλες τις πράξεις του ΕΚΤ (αλλά και για αυτές του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής κάτω από 500.000 €) απαιτείται ο δικαιούχος να τοποθετεί αφίσα σχετική με το...

Δείτε Περισσότερα
Έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013».

Έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013».

18.03.2016

Σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) η έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμ...

Δείτε Περισσότερα
Διαλειτουργικότητα ΟΠΣ - Υπηρεσίες Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Ωφελουμένων) σε Πράξεις ΕΚΤ

Διαλειτουργικότητα ΟΠΣ - Υπηρεσίες Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Ωφελουμένων) σε Πράξεις ΕΚΤ

08.03.2016

Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης διαλειτουργικότητας με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δικαιούχων και των Ενδιάμεσων Φορέων για Πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναπτύσσει υπηρεσίες Δια...

Δείτε Περισσότερα
Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Θ.Σ.Η 2007-13

Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Θ.Σ.Η 2007-13

07.03.2016

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει τους δικαιούχους των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. Θ.Σ.Η 2007-2013 ότι θα πρέπει άμεσα και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται συνημμένες στο...

Δείτε Περισσότερα
Οδηγός δημόσιων συμβάσεων για την παροχή βοήθειας σε διοικήσεις και δικαιούχους

Οδηγός δημόσιων συμβάσεων για την παροχή βοήθειας σε διοικήσεις και δικαιούχους

03.02.2016

Για την αποφυγή των συχνότερων σφαλμάτων κατά τις δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έξέδωσε "...

Δείτε Περισσότερα
Προδημοσίευση Προσκλήσεων

Προδημοσίευση Προσκλήσεων

24.12.2015

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) προδημοσιεύονται οι κάτωθι τρείς προκηρύξεις για ενημέρωση των αρμοδίων φορέων. Παρακ...

Δείτε Περισσότερα
Διημερίδα ΕΣΠΑ 2014-2020 - Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την ανάδειξη καινοτόμων έργων στους τομείς εξειδίκευσης της Ηπείρου.

Διημερίδα ΕΣΠΑ 2014-2020 - Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την ανάδειξη καινοτόμων έργων στους τομείς εξειδίκευσης της Ηπείρου.

10.12.2015

Η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσα από την ανάπτυξη της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την περίοδο 2014-2020 και σε συνέργεια με το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας, επέλεξε, σε συνέχ...

Δείτε Περισσότερα
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Καταλόγου Παρεχομένων Υπηρεσιών ΕΚΠ

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Καταλόγου Παρεχομένων Υπηρεσιών ΕΚΠ

01.10.2015

Παρατείνεται εκ νέου (4η παράταση), έως 31/12/2015 ο υφιστάμενος κατάλογος Παρεχόντων Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελετών, – Εμπειρογνωμοσυνών, – Ερευνών, και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης, της Ειδικής Υπ...

Δείτε Περισσότερα
Ημερήσια διάταξη της 1ης συνεδρίασης Eπιτροπής Παρακολούθησης

Ημερήσια διάταξη της 1ης συνεδρίασης Eπιτροπής Παρακολούθησης

11.06.2015

Την Παρασκευή 12/6/2015 στα Ιωάννινα (στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Du Lac) θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρ...

Δείτε Περισσότερα
Πρόσκληση στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

Πρόσκληση στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

05.06.2015

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Παρασκευή...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.