Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου είναι η αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων - έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται στο "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020"  και τα οποία χωροθετούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου

Σύσταση Υπηρεσίας

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.