Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Στρατηγικές

Οι Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές καθορίζουν τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες των Εθνικών και Περιφερειακών Πολιτικών αντίστοιχα

Εθνικές Στρατηγικές

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα - ΕΣΕΚ

Εθνική Στρατηγική Κλιματικής Αλλαγής

Εθνικό Σχέδιο αύξησης κτιρίων με μηδέν κατανάλωση ενέργειας

4o Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης – ΕΣΔΕΑ _ 2018

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών

Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025_1η Αναθεώρηση

Εξειδίκευση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών για την Περιφέρεια Ηπείρου

Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για Εναλλακτικά Καύσιμα Μεταφορών

Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία

Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα

Εθνική Στρατηγική για τα Δάση

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων – ΕΣΔΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το πόσιμο νερό

 
 

Περιφερειακές Στρατηγικές

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφερειακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου

Και ο Χάρτης

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.