Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου για την περίοδο 2021-2027 λαμβάνει υπόψη όλες τις κατευθύνσεις και τα κείμενα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ειδικές αναφορές στις τάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καθώς και τις συμπληρωματικές πολιτικές και τα εργαλεία Εθνικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, Έκθεση για την Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα μετά το 2020 του ΟΟΣΑ, Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές.

Έχει συμπληρωματικότητα και συνεργεία με άλλες μορφές στήριξης (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0) και τα Τομεακά Τρογράμματα Περιόδου 2021-2027.

Συντάχθηκε σύμφωνα με την 1η και 2η Εγκύκλιο του ΕΣΠΑ, τις οδηγίες και κατευθύνσεις σύνταξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Το διάστημα που διανύουμε πραγματοποιείται άτυπη διαβούλευση με τις Yπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την έγκρισή του.

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.