Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Σχεδιασμός Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου

Για το σχεδιασμό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου λήφθηκαν επιπλέον υπόψη : 

Πρόταση του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020

Πρόταση Περιφέρειας Ηπείρου για το ΕΣΠΑ 2021-2027

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω συντάσεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Κατάρτιση 1ης έκδοσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η  Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου κατάρτισε την 1η έκδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027 (έκδοση: 1.0), όπως υποβλήθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Νοεμβρίου 2021.

Σχέδιο ΕΠ Ήπειρος 2021-2027 v1.0 

Κατάρτιση νέας έκδοσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027  

Στο πλαίσιο της σύνταξης της 2ης έκδοσης θα ξεκινήσει 2ος κύκλος  διαβούλευσης για την αποστολή σχετικών σχολίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση ipiros@mou.gr, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν στα επόμενα στάδια της διαδικασίας μέχρι την έγκριση του Προγράμματος.

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.