Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013».
18.03.2016

Σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) η έκδοση καλών πρακτικών «Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα 2007-2013».

Μέσα από την παρουσίαση αντιπροσωπευτικών έργων που υλοποιήθηκαν στη χώρα μας με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά την περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η έκδοση φιλοδοξεί να αποτυπώσει το ρόλο του ΕΚΤ στην ελληνική κοινωνία και τη ζωή των πολιτών. Περιλαμβάνει στοιχεία υλοποίησης των έργων, δεδομένα για τα οφέλη που προέκυψαν, φωτογραφίες, αλλά και προσωπικές μαρτυρίες ωφελουμένων και φορέων υλοποίησης.

Τα έργα που παρουσιάζονται υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Διοικητική Μεταρρύθμιση και Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. Η επιλογή τους βασίστηκε στα αποτελέσματα της μελέτης «Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013», η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρ. διεύθυνση ww.esfhellas.gr/el/Pages/EvalESPAsxedio.aspx

Η ηλεκτρονική μορφή της έκδοσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ www.esfhellas.gr και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://bestpractices2007-2013.esfhellas.gr

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.