Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Οδηγός δημόσιων συμβάσεων για την παροχή βοήθειας σε διοικήσεις και δικαιούχους
03.02.2016
Για την αποφυγή των συχνότερων σφαλμάτων κατά τις δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έξέδωσε "Οδηγό δημόσιων συμβάσεων" για την παροχή βοήθειας σε διοικήσεις και δικαιούχους ώστε να αξιοποιούν κατά το μέγιστο τις επενδύσεις της ΕΕ όδηγό για επαγγελματίες. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες και περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τρόπους αποφυγής σφαλμάτων που παρατηρούνται συχνά κατά τις δημόσιες συμβάσεις έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Στόχος του εγγράφου είναι να διευκολυνθεί η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές. Το έγγραφο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά στόχος του είναι να παράσχει γενικές συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές. Οδηγός (ελληνικό κείμενο) Guidance on public procuremen

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.