Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 80/2019 (Α/Α 3741) "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ebusiness II"
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

80/2019

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

3741

Περίοδος Υποβολής

από 20.06.2019 έως 09.09.2019

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος 2014 - 2020

Άξονας

1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός Στόχος

2.Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους

Επενδυτική Προτεραιότητα

2b.Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.300.000,00€

Συχνές ερωτήσεις

Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 80/2019 (https://peproe.gr/80-epeix2-faq/)

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.