Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
28η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης
10.11.2021

Η 28η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2021.

Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης η 5η τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 110 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε πέραν της απόφασης

  • Το Κείμενο της 5ης Αναθεώρησης ΕΠ Ήπειρος
  • Την Αιτιολόγηση της 5ης Αναθεώρησης ΕΠ Ήπειρος
  • Τη Μεθοδολογία υπολογισμού δεικτών
  • Το Πλαίσιο Επίδοσης
Απόφαση 28ης Γραπτής Διαδικασίας
Συνημμένα απόφασης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.