Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
27η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης
10.11.2021

Η 27η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάιο του 2021.

Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης:

  • Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2020 σύμφωνα με το άρθρο 110 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, λαμβάνοντας υπόψη τα απαντητικά έγγραφα των μελών.
  • Τα κριτήρια επιλογής πράξεων της δράσης 9.2.2.2  “Δράσεις προώθησης στην απασχόληση περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων”.
  • Ο προγραμματισμός στόχων έτους 2021

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε πέραν της απόφασης

  1. Την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2020
  2. Τη Μεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων
  3. Την Εξειδίκευση Εφαρμογής
Απόφαση 27ης Γραπτής Διαδικασίας
Συνημμένα απόφασης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.