Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Κατάλογος Προμηθευτών Παρόχων - Υπηρεσιών
22.06.2017
Κατάλογος δυνητικών Παρόχων Υπηρεσιών προς την ΕΥΔ Ανακοινώνεται η τροποποίηση/επικαιροποίηση ης υπ’αριθμ. 903/31-3-2016 απόφασης σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ  Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Τροποποίηση-επικαιροποίηση Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ – Αίτηση Παράρτημα ΙΙΙ- Υπεύθυνη Δήλωση

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.