Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τροποποίηση - Επικαιροποίηση Δημιουργίας και Τήρησης Καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών
03.05.2017
Ανακοινώνεται η τροποποίηση/επικαιροποίηση ης υπ’αριθμ. 903/31-3-2016 απόφασης σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ  Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Τροποποίηση-επικαιροποίηση 2η Τροποποίηση-επικαιροποίηση Παράρτημα Ι Παράρτημα ΙΙ – Αίτηση Παράρτημα ΙΙΙ- Υπεύθυνη Δήλωση ΤΕΥΔ Κατευθυντήρια Οδηγία 23 από “Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.”

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.