Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προβολή Επιχειρησιακού προγράμματος
22.06.2017

Προβολή Επιχειρησιακού προγράμματος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου στο πλάισο της προβολής του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου διοργανώνει εκδηλώσει – ημερίδες – ενημερωτικές συναντησεις. Παρουσιάζε οπτικο ακουστικό υλικό από τις πράξεις του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 

Με στόχο

  1.  την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  2.  τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της Ένωσης του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή και των Ταμείων μέσω δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Πράξεων.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.