Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ανακοίνωση για την αξιολόγηση προτάσεων της πρόσκλησης 4.3.4 «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
23.03.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 4.3.4.

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων αγροτικής οδοποιίας στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης του Π.Α.Α. 2014 – 2020 θα συμπληρωθεί αρνητική αξιολόγηση αιτήσεων σε υποχρεωτικά κριτήρια (on/off), σύμφωνα με έγγραφο για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή τροποποίησης της αίτησης στήριξης, με ανάρτηση των συμπληρωματικών στοιχείων και διόρθωση στοιχείων της αίτησης, όπως ορίζει το σχετικό έγγραφο. Καθώς από το ΟΠΣΑΑ θα εκδοθεί μήνυμα για απόρριψη της πρότασης, αυτό δεν αφορά οριστική απόρριψη, αλλά προσωρινή προκειμένου να υποβληθεί τροποποίηση της αίτησης στήριξης.

Η τροποποίηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπογεγραμμένη επιστολή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινιστικών στοιχείων εντός της σχετικής προθεσμίας. Η προθεσμία είναι 5 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της επιστολής της υπηρεσίας μας. Η μη υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων εντός της προθεσμίας οδηγεί στην απόρριψη της αίτησης στήριξης.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή εγγράφως, υποχρεωτικά όπως ορίζει η πρόσκληση.

Στη συνέχεια και μετά την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των υποχρεωτικών κριτηρίων και των κριτηρίων βαθμολόγησης για τις αιτήσεις στήριξης που έχουν υποβληθεί.

 

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.