Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 44 “ Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας”
02.03.2018
Υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων κατά την διαδικασία αξιολόγησης των  προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 44.
  1. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν:
    1.  τη δημοσίευση των ισολογισμών που έχουν ήδη υποβάλει με την αίτησή τους.
    2.  τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΙΚΑ για τις καταστάσεις μισθοδοσίας που έχουν ήδη υποβληθεί με την αίτηση
  2. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επανυποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Χ.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ 44

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.