Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Προδημοσίευση προσκλήσεων Έρευνας και Επιχειρηματικότητας
12.04.2017
Προδημοσιεύουμε τις 3 κάτωθι προσκλήσεις που αφορούν έρευνα και επιχειρηματικότητα όπως έχουν εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ. Σημειώνουμε ότι δεν είναι γνωστές ακόμη οι ημερομηνίες δημοσίευσης αυτών, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για κάθε πρόσκληση και ότι μέχρι την τελική δημοσίευση των προσκλήσεων στοιχεία αυτών ενδέχεται να τροποποιηθούν μετά από υπόδειξη της ΕΥΚΕ. Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, υγείας και βιοτεχνολογίας. Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα. Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.