Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ανάρτηση χαρτογράφησης αναγκών και υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
24.03.2017
Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου υπέβαλαν τη χαρτογράφηση των υφισταμένων υποδομών και αναγκών τους προκειμένου να είναι δυνατή η ενεργοποίηση της δράσης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10a του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.
  1. Χαρτογράφηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  2. Χαρτογράφηση Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς
  3. Χαρτογράφηση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.