Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.
17.11.2016
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωση της, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση της ΕΥΔ και καλούνται να υποβάλλουν : 1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα) 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τυποποιημένο υπόδειγμα) 3. Υπεύθυνη Δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος (υπόδειγμα) Συμπληρωματικά διευκρινιστικά έντυπα KYA Προσόντων 2000 KYA Προσόντων 2011

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.