Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Αλλαγή Εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (28/1/2021)
09.02.2021

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους (εμπλεκόμενους Φορείς, Τελικούς δικαιούχους και Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης) ότι υφίστανται πλέον νέες εκδόσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) που αφορούν στη  Διαδικασία ΔΙΙ_10.

Οι νέες εκδόσεις αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο : «2021_01_28_Νέες εκδόσεις ΣΔΕ_ΔΙΙ_10» με αρ. πρωτ. 13143 /02-02-2021.

Όπως, γνωρίζετε, οι ισχύουσες εκδόσεις των Εγγράφων του εγχειριδίου ΣΔΕ:

«… αποτυπώνονται και στο επικαιροποιημένο αρχείο Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ_update280121 (το οποίο  επίσης  επισυνάπτεται)

« ….. αναρτώνται, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. (https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diadikasies.aspx),

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλου του προσωπικού της Υπηρεσίας σας  και την κοινοποίηση των σχετικών αλλαγών του Εγχειριδίου στους Ενδιάμεσους Φορείς που έχετε ορίσει.

Αναλυτικές πληροφορίες εδω

Συνημμένα αρχεία: 2021_01_28_Νέες εκδόσεις ΣΔΕ_ΔΙΙ_10

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.