Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 1: Δομή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
28.02.2016

Το Παράρτημα 1: Δομή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου περιλαμβάνει πληροφορίες για τις Δομές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Διαχειριστικές Αρχές, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Ενδιάμεσοι Φορείς και Εθνική Αρχή Συντονισμού) και συνοψίζει τα βασικά σημεία που τεκμηριώνουν ότι το Σύστημα είναι κοινό για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ, στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση».

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 1 ΣΔΕ

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.