Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Τροποποιήσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7)

Τροποποιήσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7)

13.08.2019

Σας ενημερώνουμε για τις νέες εκδόσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) που αφορούν  στη Διαδικασία διοικητικής επαλήθευσης για πράξεις πλην ΚΕ (ΔΙΙ_5) και στη Δια...

Δείτε Περισσότερα
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ως τροποποιήθηκε και ισχύει)

16.01.2019

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) - που ορίζεται ως το σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, είναι διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή και αναπτύσσουν επί μέρου...

Δείτε Περισσότερα
Εγχειρίδιο διαδικασιών 2014-2020 (ως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Εγχειρίδιο διαδικασιών 2014-2020 (ως τροποποιήθηκε και ισχύει)

16.01.2019

Οι Αρχές/ φορείς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Διαδικασίες ...

Δείτε Περισσότερα
Τροποποιήσεις τυποποιημένων εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7)

Τροποποιήσεις τυποποιημένων εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7)

25.04.2018

Έχουν αναρτηθεί τροποποιήσεις τυποποιημένων εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) που αφορούν τη Λειτουργική Περιοχή Ι: Επιλογή και Έγκριση Πράξεων, και οι οποίες αναφ...

Δείτε Περισσότερα
Νέες εκδόσεις εγγράφων για τη Διαδικασία ΔVII_3

Νέες εκδόσεις εγγράφων για τη Διαδικασία ΔVII_3

30.11.2017

Σε συνέχεια νέων εκδόσεων εγγράφων για τη Διαδικασία ΔVII_3 «Κατάρτιση και υποβολή Δήλωσης Διαχείρισης και Ετήσιας Σύνοψης», όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό διαβιβαστικό, σας αποστέλλουμε συνημμ...

Δείτε Περισσότερα
Νέα στοιχεία στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ 2014-2020

Νέα στοιχεία στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ 2014-2020

28.04.2016

Νέα στοιχεία στη ΔV_1: "Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα" & στη ΔVΙΙΙ_4: "Διαχείριση Κινδύνων" στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ 2014-2020 Διαβιβαστικό ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Κατάλογος Εγγρά...

Δείτε Περισσότερα
Ισχύoν εγχειρίδιο διαδικασιών 2014-2020 (Μάιος 2016)

Ισχύoν εγχειρίδιο διαδικασιών 2014-2020 (Μάιος 2016)

29.03.2016

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου όπ&om...

Δείτε Περισσότερα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 1: Δομή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 1: Δομή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

28.02.2016

Το Παράρτημα 1: Δομή Συστήματος Διαχείρι&sig...

Δείτε Περισσότερα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 2: Διαχειριστικές Αρχές

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 2: Διαχειριστικές Αρχές

28.02.2016

Το Παράρτημα 2: Διαχειριστικές Αρχές περ&iot...

Δείτε Περισσότερα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 3: Αρχή Πιστοποίησης

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 3: Αρχή Πιστοποίησης

28.02.2016

Το Παράρτημα 3: Αρχή Πιστοποίησης περιλαμ&b...

Δείτε Περισσότερα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 4: Ενδιάμεσοι Φορείς

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 4: Ενδιάμεσοι Φορείς

28.02.2016

Το Παράρτημα 4: Ενδιάμεσοι Φορείς περιλ&a...

Δείτε Περισσότερα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 5: Εθνική Αρχή Συντονισμού

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 5: Εθνική Αρχή Συντονισμού

28.02.2016

Το Παράρτημα 5: Εθνική Αρχή Συντονισμού πε&r...

Δείτε Περισσότερα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 6: Πληροφοριακό Σύστημα

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 6: Πληροφοριακό Σύστημα

28.02.2016

Το Παράρτημα 6: Πληροφοριακό Σύστημα περι&l...

Δείτε Περισσότερα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών

28.02.2016

Το Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών &Sig...

Δείτε Περισσότερα
ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 8: Υποστηρικτικά Έγγραφα

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 8: Υποστηρικτικά Έγγραφα

28.02.2016

Το Παράρτημα 8: Υποστηρικτικά Έγγραφα ΣΔ&Eps...

Δείτε Περισσότερα
Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020

Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020

28.02.2016

Η Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισ&...

Δείτε Περισσότερα
Έγκριση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

Έγκριση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

28.02.2016

Aνακοινώνεται ότι η Αρχή Ελέγχου ενέκρινε το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής...

Δείτε Περισσότερα
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

28.02.2016

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Tο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ως ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, είναι διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή και αναπτύσσο...

Δείτε Περισσότερα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.