Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ένταξη έργου "Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων"
23.09.2016

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1107
Θεματικός στόχος  :  
Άξονας Προτεραιότητας  :  7
Α/Α Απόφασης  :  2
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000931
Τίτλος Πράξης  :  Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων
Δικαιούχος  :  ΕΥΔ ΕΠ Ηπείρου
Προϋπολογισμός  :  50.000 €
Απόφαση Ένταξης (Έκδ. 2.0)    

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.