Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Μέτρο 19 - Leader/CLLD

Μέτρο 19 Συνεργασία - Leader/CLLD

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Στο πλαίσιο του υποµέτρου 19.2 υλοποιούνται:

- παρεµβάσεις δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίες συµβάλλουν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, και

- παρεµβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα  οι οποίες έχουν επιχειρηµατικό χαρακτήρα.

 Οι κατηγορίες των δράσεων που µπορούν να υλοποιηθούν µέσω των τοπικών προγραµµάτων και συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εγκεκριµένης τοπικής στρατηγικής, είναι σύµφωνες µε τα όσα προβλέπονται στο κάθε εγκεκριµένο τοπικό πρόγραµµα.

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν. ΑΡΤΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ – Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.)

Α. Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

Β. Ιδιωτικές επενδύσεις

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.)

Α. Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

Β. Ιδιωτικές επενδύσεις

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.