Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
RIS3 - Έξυπνη Εξειδίκευση
29.05.2015

RIS3 - Έξυπνη Εξειδίκευση

Τεχνική Συνάντηση Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής - Ευρωπαϊκής Ένωσης (7/2013) (pdf -693 Kb)

Συνάντηση εργασίας για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (4/2013) (Βλ. Εδώ)

Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Ερευνας και Καινοτομίας (pdf - 199 Kb) Ορισμός Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Ερευνας και Καινοτομίας (pdf - 177 Kb) Σύνδεση με ιστοτοπο Περιφερειακού Συβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας

Πλατφόρμα S3

Αίτημα Συμμετοχής (pdf - 146 Kb) Αποδοχή (pdf -225 Kb)

Κείμενα  μελετών για την έξυπνη εξειδίκευση της Ελλάδας και της Περιφέρειας Ηπείρου που εκπονήθηκαν για λογαριασμό της ΕΕ/DG REGIO

Μελέτη εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Ηπείρου (pdf - 846 Kb) Μελέτη εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (pdf -1,82 Μb)

Συνάντηση εργασίας με εμπειρογνώμονα Ευρωπαϊκής Ένωσης (10/2012) (pdf -Kb)

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.