Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 86/2019 (Α/Α 3840) "Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές μη δασικές περιοχές II"
3η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

86/2019

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

3840

Περίοδος Υποβολής

από 05.08.2019 έως 30.06.2020

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος

Άξονας

2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικός Στόχος

5.Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων

Επενδυτική Προτεραιότητα

5b.Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4.595.439,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.