Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 27/2016 (Α/Α 1564) "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Παροχή Συσσιτίου Κοινωνικό Φαρμακείο"
2η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

27/2016

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

1564

Περίοδος Υποβολής

από 23.06.2016 έως 27.09.2016

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος

Άξονας

5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός Στόχος

9.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα

9iv.Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.554.380,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.