Ο Δικτυακός Τόπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου βρίσκεται υπο αναβάθμιση.


Για πληροφορίες που αφορούν της τρέχουσες Προσκλήσεις της ΕΥΔ μπορείτε να μεταβείτε εδώ .

Για άλλες πληροφορίες που θα θέλατε μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εδώ .