Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 76/2018 (Α/Α 3424) "Παροχή υπηρεσιών Πρωτμιας Φροντίδας Υγείας από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας στην Περιφέρεια Ηπείρου"
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

76/2018

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

3424

Περίοδος Υποβολής

από 20.12.2018 έως 28.02.2019

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος

Άξονας

5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός Στόχος

9.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα

9iv.Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.606.895,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.