Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 59/2018 (Α/Α 2798) "Έργα κατασκευής αντικατάστασης βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων"
2η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

59/2018

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

2798

Περίοδος Υποβολής

από 11.06.2018 έως 08.10.2018

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος

Άξονας

2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικός Στόχος

5.Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων

Επενδυτική Προτεραιότητα

5b.Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.916.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.