Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 40/2017 (Α/Α 2046) "Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου"
1.1η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

40/2017

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

2046

Περίοδος Υποβολής

από 15.03.2017 έως 31.05.2017

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος

Άξονας

2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικός Στόχος

6.Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα

6c.Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.350.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.