Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 39/2017 (Α/Α 2028) "Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής"
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

39/2017

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

2028

Περίοδος Υποβολής

από 28.02.2017 έως 28.04.2017

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος

Άξονας

2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικός Στόχος

5.Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων

Επενδυτική Προτεραιότητα

5b.Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 100.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.