Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 26/2016 (Α/Α 1562) "Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ"
2η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

26/2016

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

1562

Περίοδος Υποβολής

από 17.06.2016 έως 11.08.2016

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος

Άξονας

5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Θεματικός Στόχος

9.Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα

9iv.Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 858.040,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.