Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 22/2016 (Α/Α 1456) "Έργα υποστήριξης ΔΕΔΜ Υποδομές"
1.1η Τροποποίηση
Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

22/2016

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

1456

Περίοδος Υποβολής

από 16.06.2016 έως 19.08.2016

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος

Άξονας

3.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θεματικός Στόχος

7.Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων

Επενδυτική Προτεραιότητα

7b.Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 10.572.156,25€

Συνημμένα Πρόσκλησης
Ιστορικό τροποποιήσεων

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.