Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Typography

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 Σε συνέχεια των τροποποιήσεων του Εγχειριδίου ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) που σας κοινοποιήθηκαν από την ΕΥΘΥ ηλεκτρονικά στις 3/5/2017, σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές αλλαγές αναρτήθηκαν και στη Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2014-2020 (https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diadikasies.aspx).

 Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αλλαγές αυτές (νέες εκδόσεις ή τροποποιήσεις) που έγιναν στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, αφορούν σε έγγραφα των Φακέλων/Διαδικασιών:

  • ΔΙΑΔΙΚ ΔII_2_ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Φάκελος 4)

  • ΔΙΑΔΙΚ ΔII_5_ΔΙΟΙΚΗΤ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (Φάκελος 7)

  • ΔΙΑΔΙΚ ΔII_7_EΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ (Φάκελος 9)

  • ΔΙΑΔΙΚ ΔIII_1_ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Φάκελος 15)

  • ΔΙΑΔΙΚ ΔIII_3_ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΥΠ ΣΤΗΝ ΕΕ (Φάκελος 17)

  • ΔΙΑΔΙΚ ΔVII_1_ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Φάκελος 25)

  • ΔΙΑΔΙΚ ΔVIII_1_ΑΞΙΟΛ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΑΤΗΣ (Φάκελος 29)

  • ΔΙΑΔΙΚ ΔVIII_2_ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΙΑ ΑΠΑΤΗΣ (Φάκελος 30)

 

Επομένως, μέσω της διαδικτυακής πύλης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε download:

  • είτε των παραπάνω μεμονωμένων φακέλων (που πρέπει να αντικαταστήσουν τους αντίστοιχους προηγούμενους φακέλους)

  • είτε το σύνολο του Εγχειριδίου ΣΔΕ 2014-2020 (ΝΕΟ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017) (που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο).

 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε download και του επικαιροποιημένου αρχείου Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ_update280417, στο οποίο αποτυπώνονται οι ισχύουσες εκδόσεις όλων των εγγράφων του εγχειριδίου ΣΔΕ.

 

 

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...