Κατά τη διάρκεια της 21ης συνεδρίασης της EGESIF (27 Απριλίου το 2016), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη δημιουργία μιας διαδραστικής Βάσης Δεδομένων των νομικών και καθοδηγητικών κείμενων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για τα Κράτη-Μέλη, τους Δικαιούχους και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς.
Η πρωτοβουλία αυτή της Ε.Επιτροπής αναλήφθηκε στο πλαίσιο του «πακέτου βελτίωσης της νομοθεσίας» (COM(2015)215 final,“Better regulation for better results - An EU agenda”, 19.05.2015), υπό τον τίτλο ”Simplification of EU funding”.

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...