Κατά τη διάρκεια της 21ης συνεδρίασης της EGESIF (27 Απριλίου το 2016), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη δημιουργία μιας διαδραστικής Βάσης Δεδομένων των νομικών και καθοδηγητικών κείμενων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για τα Κράτη-Μέλη, τους Δικαιούχους και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς.
Η πρωτοβουλία αυτή της Ε.Επιτροπής αναλήφθηκε στο πλαίσιο του «πακέτου βελτίωσης της νομοθεσίας» (COM(2015)215 final,“Better regulation for better results - An EU agenda”, 19.05.2015), υπό τον τίτλο ”Simplification of EU funding”.

Περισσότερα Άρθρα...

Υποκατηγορίες

Νομοθεσία και ΠΔ που άπτονται του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Εγκύκλιοι & Οδηγίες που έχουν εκδοθεί και αφορούν το Επιχειρισιακό Πρόγραμμα.

Λοιπα κανονιστικά έγγραφα

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...