Για την προετοιμασία αλλά κυρίως για την υλοποίηση και εξέλιξη του Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι απαραίτητο να στηριχτεί κάποιος σε ένα σύνολο κανονισμών και οδηγιών.

Οι κανονισμοί και οι οδηγίες αυτές που προέρχονται τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από την Ελληνική πλευρά, και σαν σκοπό έχουν την ορθολογική, χρηστή και σωστή υλοποίηση του ΕΣΠΑ, με κανόνες, για την μεγιστοποίηση των ωφελειών της Περιφέρειας.

Οι κανονισμοί, πολιτικές και οδηγίες καθώς και κάθε τι που αποτελεί κανονιστικό έγγραφο αποτελούν το Θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθηθεί.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι κανονισμοί ,οι οδηγίες, η νομοθεσία καθώς και ότι άλλο αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Tο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) αποτελεί ένα σύνολο διοικητικών αρχών, διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων

Κανονισμοί και νομοθετικά πλαίσια χρηματοδότησης τηε Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία
Γενικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νόμοι - Εγκύκλιοι - Προεδρικά Διατάγματα - Οδηγίες και λοιπά κανονιστικά θέματα

Νομοθεσία και ΠΔ που άπτονται του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Εγκύκλιοι & Οδηγίες που έχουν εκδοθεί και αφορούν το Επιχειρισιακό Πρόγραμμα.

Λοιπα κανονιστικά έγγραφα

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...