Εγκεκριμένο Πρόγραμμα
Typography

Την προηγούμενη περίοδο ολοκληρώθηκε από όλες τις Περιφέρειες της χώρας η κατάρτιση των Περιφερειακών Προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2014 – 2020.

Στην Ήπειρο η Ομάδα για τον σχεδιασμό του Προγράμματος μετά από την συγκρότησή της (2012), υπέβαλε στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις αρχικές προτάσεις της, που αποτύπωναν τις κύριες αναπτυξιακές προτεραιότητες, ενώ τον Μάιο του 2013 υποβλήθηκαν στο Υπουργείο οι προτάσεις της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση περιφερειακών και τομεακών πολιτικών ανάπτυξης.

Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη :

το καλοκαίρι του 2014 υπεβλήθη το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ακολούθησε διαβούλευση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποβολή (ολόκληρη την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2014) νεότερων σχεδίων που λάμβαναν υπόψη τις παρατηρήσεις των Διευθύνσεων. Τελικώς, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 (link 011).

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...