Εγκεκριμένο Πρόγραμμα
Typography

zipΕκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014) 10172/18-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ηπείρου» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Ηπείρου στην Ελλάδα, (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP004)

ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 (Υποβολή στην βάση SFC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 12-12-2014).

pdfΠεριφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 - 2020

Τα Υποβληθέντα στη Βάση SFC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (rar - 23,3 Mb - όλα τα περιεχόμενα)

Αναλυτικά:

pdf00. Περίληψη για τον πολίτη

pdf01. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 - 2020 (με αιρεσιμότητες)

zip02. Ex-ante Αξιολόγηση ΠΕΠ 

zip03. Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης ΠΕΠ

zip04. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

zip05. Πλαίσιο Επίδοσης 

zip06. Μεθοδολογία υπολογισμού δεικτών ΕΤΠΑ & ΕΚΤ 

pdf07. Παράρτημα Ε2020 

pdf08. Ήπειρος - Συμμετοχή Ιδιωτικού τομέα

pdf09. Ήπειρος - Έργο Phasing

pdf10. Σχέδια δράσης κάλυψης ελλείψεων δείκτη αποτελέσματος 

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...