Πίνακας Αποφάσεων ένταξης | Λίστα Αποφάσεων ένταξης | Αποφάση ένταξης έργου με αριθμό ΟΠΣ

Εντάξεις
Typography

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Μελέτη, πρόβλεψη και μοντελοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής επί της δελταϊκής ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά"

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1927
Θεματικός στόχος  :  05
Άξονας Προτεραιότητας   :  02
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5004461
Τίτλος Πράξης  :  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης, πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης ενημέρωσης για τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή Αράχθου.
Δικαιούχος  :  ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.
Προϋπολογισμός  :  203.738,42 €
Απόφαση Ένταξης    

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...