Afisaopen eu dayseimr2017 banner80Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017 (#EUinMyRegion) είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας, που στοχεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να ανακαλύψουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους.

Συμμετέχουν πάνω από 20 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, να ενημερωθούν γι' αυτά και να μοιραστούν εμπειρίες και εικόνες μέσα από τα social media.

Εκδηλώσεις προβολής συγχρηματοδοτούμενων έργων  

Σε πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, τα έργα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγουν για το κοινό ή προβάλλονται μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις. Στον διαδικτυακό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνονται οι εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα, όπου διοργανώνονται στις Περιφέρειες και στην Αθήνα.

Δείτε τις εκδηλώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων που διοργανώνονται στην περιοχή μας. (Συνολικό Πρόγραμμα)

Η καμπάνια Europe in my Region θα περιλαμβάνει επίσης διαγωνισμό φωτογραφίας στο facebook, κυνήγι θησαυρού και blogging που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανακοινώνεται η τροποποίηση/επικαιροποίηση ης υπ’αριθμ. 903/31-3-2016 απόφασης σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ  Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

 Τροποποίηση-επικαιροποίηση 

pdfΠαράρτημα Ι

docxΠαράρτημα ΙΙ – Αίτηση

docxΠαράρτημα ΙΙΙ- Υπεύθυνη Δήλωση

screen eydΗ ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 διεξάγει στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου (αίθουσα του πρώην ΕΛΚΕΠΑ, 2ος όροφος στοά Σάρκα, Ιωάννινα) με ώρα έναρξης 9.30 σεμινάριο για την ενημέρωση φορέων σχετικά με τις διαδικασίες ένταξης και παρακολούθησης πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 του ΕΣΠΑ.

ESF60Y   RGB   EL

Το 2017 σηματοδοτεί την 60ή επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης και της δημιουργίας του ΕΚΤ (1957-2017: 60 χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η ΕΕ αποτελεί κοινότητα κοινών αξιών, και το ΕΚΤ, ως το βασικό της εργαλείο επένδυσης στους ανθρώπους, συνιστά την πρακτική έκφραση αυτών των αξιών.

Οι αποστολές του ΕΚΤ βρίσκονται τώρα περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο των ανησυχιών που διακατέχουν τους ευρωπαίους πολίτες.

Το ΕΚΤ συμβάλλει στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέονται με την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής:

  • Βελτιώνοντας την απασχόληση και τις δυνατότητες απασχόλησης
  • Επενδύοντας στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση
  • Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων στην ΕΕ
  • Ενισχύοντας την αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

Το ΕΚΤ αποτελεί σημαντικότατο μέσο στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της ΕΕ, καθώς και βασικό μέσο επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Το ΕΚΤ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης και, χάρη στην ευελιξία του, έχει ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις συναφείς αναδυόμενες προκλήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2007-2013:

  • σε μια ΕΕ που παράγει αποτελέσματα, το ΕΚΤ παρείχε στήριξη σε τουλάχιστον 9,4 εκατομμύρια Ευρωπαίους προκειμένου να βρουν δουλειά
  • σε μια ΕΕ που προσφέρει ενδυνάμωση, το ΕΚΤ βοήθησε 8,7 εκατομμύρια ανθρώπους να αποκτήσουν προσόντα ή πιστοποίηση. Επιπλέον, 13,7 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ αναφέρουν άλλα θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των επιπέδων δεξιοτήτων
  • σε μια ΕΕ που προστατεύει, το ΕΚΤ βοηθά τους ανθρώπους να βρουν δουλειά ή να κρατήσουν τη δουλειά τους, αλλά και να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις μιας μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το ΕΚΤ δίνει νέες ευκαιρίες σε άτομα προερχόμενα από μειονεκτούσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, και αποβλέπει σε μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και μείωση της φτώχειας.

Το ΕΚΤ παρείχε επίσης σημαντική στήριξη για τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής δημόσιων υπηρεσιών όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) και άλλων θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για την ανάληψη ενεργού δράσης στην αγορά εργασίας. Υπήρξε το βασικό μέσο στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με μακροοικονομικές προσομοιώσεις, το ΕΚΤ είχε επίσης θετικό αντίκτυπο στο ΑΕγχΠ της ΕΕ των 28 (αύξηση κατά 0,25%) και στην παραγωγικότητα.

Από το 2014, χάρη στο ΕΚΤ και στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), 2,7 εκατομμύρια νέοι, συμπεριλαμβανομένων 1,6 εκατομμυρίων ανέργων και 700.000 οικονομικά ανενεργών ατόμων, βρήκαν τον δρόμο τους προς την απασχόληση. Από τους συμμετέχοντες αυτούς, 235.000 βρήκαν απασχόληση ως αποτέλεσμα της στήριξης του ΕΚΤ ή της ΠΑΝ, 181.000 απέκτησαν κάποιο προσόν ως αποτέλεσμα της στήριξης του ΕΚΤ ή της ΠΑΝ, 100.000 συμμετέχοντες ξεκίνησαν να παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης χάρη στη στήριξη του ΕΚΤ ή της ΠΑΝ και 275.000 άτομα προερχόμενα από μειονεκτούσες ομάδες που συμμετείχαν σε δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ ή την ΠΑΝ ξεκίνησαν να αναζητούν εργασία, να παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης, απέκτησαν κάποιο προσόν ή εισήλθαν στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων ως αυτοαπασχολούμενοι.

Περισσότερα Άρθρα...

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...