ΕΣΠΑ
Αποφάσεις ένταξης έργων
Ε.Π. "Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013"
Κωδ.
πρόσκλησης
Κωδ θεμ. προτ. Αξονας Προτερ. Τίτλος πράξης Τελικός
Δικαιούχος
Ποσό
Δημόσιας
Δαπάνης
Download
2 22 3 Κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, βελτίωση κατά τμήματα, υποτμήμα 4: Καρτέρι-Γερακάρι-Πάργα από ΧΘ 0+000 Έως ΧΘ 14.937 ΥΠΕΧΩΔΕ 45.000.000 zip
1 23 3 Βελτίωση επαρχιακού δρόμου αρ. 9 από θέση Αεροδρόμιο μέχρι Καρβουνάρι Ν.Α. Θεσπρωτίας 1.500.000 zip
1 23 3 Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου ’ρτας - Κομμένου (1η επαρχιακή οδός) Υποτμήμα Β Ν.Α. Αρτας 3.000.000 zip
1 23 3 Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου ’ρτας - Κομμένου (1η επαρχιακή οδός) Υποτμήμα Β 1η τροποίηση Ν.Α. Αρτας 3.122.786,67 zip
1 23 3 Βελτίωση - Κατασκευή 1ης επ. οδού, τμήμα  από Χ.Θ. 0+900,00 εως Χ.Θ. 0+3.200,00 και κλάδο προς Τ.Ε.Ι.  Ν.Α. Πρέβεζας 5.100.000 zip
1 23 3

Βελτίωση - Κατασκευή 1ης επ. οδού, τμήμα  από Χ.Θ. 0+900,00 εως Χ.Θ. 0+3.200,00 και κλάδο προς Τ.Ε.Ι.

Ανάκληση Απόφασης  Ενταξης
Ν.Α. Πρέβεζας 0 zip
1 23 3 Σύνδεση Καναλακίου με ΕΟ Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας Δήμος Φαναρίου 8.661.908 zip
1 23 3 Σύνδεση Καναλακίου με ΕΟ Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας / 1η τροποποίηση Δήμος Φαναρίου 8.400.000 zip
1 23 3 Σύνδεση Καναλακίου με ΕΟ Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας / 2η τροποποίηση Δήμος Φαναρίου 8.400.000 pdf
1 23 3 Διάνοιξη οδού ’ρτας-Λιμίνης μέσω λόφου Περάνθης Δήμος Αρταίων 4.120.000 zip
1 23 3 Παράκαμψη συνοικισμού έλατος - Κορφοβούνιο Νομαρχία ’ρτας 5.400.000 zip
3 69 6 Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής  ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Ηπείρου Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου 10.600.000 zip
3 69 6 Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των νέων στις δράσεις EKT που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και των ευκαιριών που αυτές δημιουργούν Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου 300.000 zip
3 69 6 Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης των νέων στις δράσεις EKT που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και των ευκαιριών που αυτές δημιουργούν 2η τροποίηση Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου 300.000 zip
13 85 12 Παροχή υπηρεσιών συμβούλων νομικών υπηρεσιών στα πλαίσια της διαχείρισης, παρακολούθησης & ελέγχου του Επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος για την Ήπειρο (έτος 2009) ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 26.000 zip
      Παροχή υπηρεσιών συμβούλων νομικών υπηρεσιών στα πλαίσια της διαχείρισης, παρακολούθησης & ελέγχου του Επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος για την Ήπειρο (έτος 2009) 1η τροποίηση ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 26.000 zip
21 86 12 Προβολή & δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιφέρεια Ηπείρου έτος 2009 ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 300.000 zip
      Προβολή & δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιφέρεια Ηπείρου έτος 2009
1η τροποίηση
ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 300.000 zip
      Προβολή & δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιφέρεια Ηπείρου έτος 2009
2η τροποίηση
ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 305.042,02 zip
      Προβολή & δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιφέρεια Ηπείρου έτος 2009
3η τροποίηση
ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 305.840,97 pdf
      Προβολή & δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2007-2013 Περιφέρεια Ηπείρου έτος 2009
4η τροποίηση
ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 305.840,97 pdf
      ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 160.000 zip
      ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
1η τροποίηση
ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 160.000 zip
      ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
2η τροποίηση
ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 162.689,08 zip
      ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
3η τροποίηση
ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 163.563,08 pdf
      ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 40.000 zip
      ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1η τροποίηση ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 40.000 zip
      ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2η τροποίηση ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 40.672,27 zip
      ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 3η τροποίηση ΕΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου 40.806,73 pdf
12 75 6 Κατασκευή νέας πτέρυγας β φοιτητικής εστίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2.792.684,51 zip
12 75 6 Κατασκευή νέας πτέρυγας β φοιτητικής εστίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1η τροποποίηση
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2.845.019,69 zip
1 23 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 2ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΩΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙ Ν.Α. Ιωαννίνων 9.800.000 zip
10 57 6 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου 1.138.000 zip
9 75 6 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ Ν.Α. Πρέβεζας 2.670.000 zip
14 30 6 ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ν.Α. Πρέβεζας 3.450.000 zip
14 30 6 Λιμενικό – αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας - 1η Τροποποίηση Ν.Α. Πρέβεζας 3.510.000 zip
5 45 6 Αποφάσεις Ένταξης των ακόλουθων έργων ύδρευσης:
Επέκταση - αναβάθμιση βελτίωση υδροδοτικών εγκαταστάσεων εξωτερικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών Αποφάσεις Ένταξης των ακόλουθων έργων ύδρευσης:
ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2690000 zip
      Βελτίωση - αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Ιωαννιτών ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.080.000 zip
      Βελτίωση – επέκταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Αρταίων ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ 975.000 zip
      Ύδρευση Δήμου Πρέβεζας - Α' Φάση ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4.650.000 zip
      Ύδρευση Δήμου Ανατολής – Β’ Φάση ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 3.050.000 zip
      Ύδρευση Τ.Δ. Δήμου Παμβώτιδος – Β’ Φάση ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 4.350.000 zip
      Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Δ. του Δήμου Σελλών ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΩΝ 3.140.000 zip
      ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔRΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5.730.000 zip
9 75 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2.600.000 zip
      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΝΑ ΑΡΤΑΣ 3.130.000 zip
     

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

Ανάκληση Απόφασης  Ενταξης

ΝΑ ΑΡΤΑΣ 0 zip
      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 770.000 zip
      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΝΑ ΑΡΤΑΣ 710.500 zip
      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΝΑ ΑΡΤΑΣ 0 zip
      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΟΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΝΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.280.000 zip
      ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ N.A. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.250.000 zip
      ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 2η Τροποποίηση N.A. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.600.000 zip
6 50 6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.893.692,00 zip
      ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ(ΦΙΞ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΔ ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΊΠΠΙΑΔΑΣ 1.175.000,00 zip
      ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ, ΑΡΑΧΘΟΥ, ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, ΚΟΜΠΟΤΙΟΠΥ, ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΝΑ ΑΡΤΑΣ 550.000,00 zip
16 46 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΒΙOΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ-ΣΥΒΟΤΩΝ ΝΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.372.240,17 zip
32 23 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΜΕΧΡΙ ΔΕΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.253.631,89 zip
28 56 6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΑΛΤΑ-ΝΤΙ ΣΤΡΙΓΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΜΦΗΣ ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 304.000 zip
      ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΒΙΚΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.970.000 zip
18 2 9 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 672.269,00 zip
18 2 9 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ 1η Τροποποίηση ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 661.000,00 zip
      ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 100.000,00 zip
      ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 300.000,00 zip
      ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LC-MSN-LTQ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΤΡΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΓΙΔΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 360.000,00 zip
      ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 270.000,00 zip
      ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝ ΙΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 260.000,00 zip
      ΜΟΝΑΔΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 480.000,00 zip
      ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 230.000,00 zip
29 76 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1.610.665,00 zip
      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 333.370,00 zip
      ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΠ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΔΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 7.903.869,80 zip
      ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΠ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1η τροποποίηση ΔΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 10.375.769,74 zip
      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΓΝΙ ΠΓΝΙ 734.808,34 zip
      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΓΝΙ ΠΓΝΙ 1.999.200,00 zip
      ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 642.600,00 zip
      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 142.532,25 zip
      ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 117393,5 zip
      ΟΛΟΛΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΓΝΙ ΠΓΝΙ 315726,71 zip
      ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΟΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΓΝΙ ΠΓΝΙ 697456,27 zip
33 77 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 808.470,00 zip
      ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 947.532,31 zip
31 75 6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 18ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 384.190,00 zip
      ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.380.478,91 zip
      ΕΠΕΚΤΑΣΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330.063,00 zip
      ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΝΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.049.893,00 zip
35 22 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΔ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 1.044.768,37 zip
27 45 6 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΛΕΤΣΙ ΔΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 740.012,80 zip
      ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΛΕΤΣΙ 1η Τροποποίηση ΔΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 937.000,00 zip
      ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 558.000 zip
      ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΔ ΠΕΔΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ   zip
27 45 6 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Πεδινής (και στο ΤΔ Κοσμηράς του Δήμου Μπιζανίου) 1η τροποποίηση Περιφέρεια Ηπείρου 2.590.000,00 zip
      ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΔ ΚΟΣΜΗΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ   zip
30 79 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΚΥ ΑΜΕΑ ΑΡΤΑΣ ΠΓΝΙ 595.579,01 zip
34 75 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ν.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ 742.851,84 zip
7 25 3 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις στο δήμο Αρταίων Δήμος Αρταίων 1.660.000,00 zip
      ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΒΟΓΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 4.670.059,76  
      Κατασκευή - βελτίωση αστικού οδικού δικτύου διασύνδεσης συνοικιών Υδραγωγείου - Λευκαδίτικα - Παντοκράτορα Δήμος Πρέβεζας 4.138.314,70 zip
32 23 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΛΙΒΑΔΑΡΙ Δήμος Πάργας 413.770,43 zip
      Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου ’ρτα - Κομμένο (1η Επαρχιακή Οδός) - Υποτμήμα Α' Δήμος Αρταίων 1.065.764,37 zip
      ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΠΟΛΥΣΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 534.717,79 zip
      5η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΔ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΡΓΑΣ) ΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.468.602,51 zip
      ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΟΥ "ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 656.308,80 zip
11 77 6 ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2.740.000,00 zip
27 45 6 Συνολική αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του Δ. Δ. ’σσου Περιφέρεια Ηπείρου / Διεύθυνση Δημοσίων Έργων 723.153,34 zip
11 77 6 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2.185.629,76 pdf

39

2 9 Επέκταση Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2.258.356,19 zip
18 2 9 Μονάδα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διελεύσεως οριζόντιας δράσης και βοηθητικές τεχνικές χαρακτηρισμού δομής και μοριακών αλληλεπιδράσεων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2.000.000,00 zip
18 2 9 Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο Εργαστήριο Θαλασσοκαλλιεργειών του Τμήματος Ιχθυοκομίας και Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου 115.549,00 zip
18 2 9 Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Τμήματος Ιχθυοκομίας και Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου 129.400,00 zip
18 2 9 Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο Τμήμα Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου 275.000,00 zip
18 2 9

Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου

Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου 203.580,00 zip
18 2 9 Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ηπείρου Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου 120.250,00 zip
27 45 6 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Καλαρρυτών Περιφέρεια Ηπείρου 365.950,41 zip
27 45 6 Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Ανηλίου Δήμος Μετσόβου 355.785,13 zip
27 45 6 Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Δ. Λιγοψάς και Μεταμόρφωσης Δήμου Εκάλης Περιφέρεια Ηπείρου 687.173,56 zip
27 45 6 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Συκεών Περιφέρεια Ηπείρου 401.638,65 zip
27 45 6 Αναβάθμιση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, επέκταση – αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Πάργας Δήμος Πάργας 2.060.000,00 zip
24 58 6 Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινού - Μεταβυζαντινού Οικισμού Ουζντίνας 8η ΕΒΑ 684.000,00 zip
24 58 6 Αρχαιολογικό Πάρκο Μεταβυζαντινών Μνημείων Κληματιάς 8η ΕΒΑ 916.000,00 zip
24 58 6 Ανάδειξη-Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων αρχαίας Αμβρακίας: Δυτική Νεκρόπολη – Ναός Απόλλωνα – Μικρό Θέατρο ΛΓ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας
2.000.000,00 zip
24 58 6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΛΓ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας 600.000,00 zip
24 58 6 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗΣ ΓΙΤΑΝΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΛΒ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Νομού Θεσπρωτίας 1.000.000,00 zip
36 46 6 Αποχέτευση Ηγουμενίτσας Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας 4.500.000,00 zip
  79 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ 9.316.773,48 pdf
27 45 6 Διευθέτηση μεταφοράς νερού στη θέση Πρίζα – Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. μετά από προγραμματική σύμβαση με την Κοινότητα Συρράκου 310.034,10 zip
2 22 3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - Α/Κ ΜΕ  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΡΤΑΣ Δ.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ 14.540.854,57 zip
25 7 3 Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ Μαρμάρων με την πόλη των Ιωαννίνων στον οικισμό Καρδαμίτσια ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 4.000.000,00 zip
25 7 3

Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με  την πόλη των Ιωαννίνων στον κόμβο Σεισμοπλήκτων

Προϋπολογισμός (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ): 0 ευρώ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 6.272.190,00 zip
25 25 3 Κατασκευή εσωτερικού δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (οδός Κενάν Μεσαρέ) ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2.049.977,85 zip
36 46 6 Eπέκταση - αναβάθμιση- εκσυγχρονισμός αποχετευτικού συστήματος παραλίμνιας ζώνης Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων 4.500.000,00 zip
25 23 3 Βελτίωση  - ασφαλτόστρωση δρόμου Πηγή – Νευρόπολη – Τετράκωμο (Τμήμα Αριά - Τετράκωμο) Ν.Α. ’ρτας 1.179.129,80 zip
13 85 12 Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσύνων - ερευνών ΕΔΑ Ηπείρου 710.000,00 zip
13 85 12

Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσύνων - ερευνών

1η τροποποίηση

ΕΔΑ Ηπείρου 710.000,00 zip
13 85 12 Σύμβουλοι - Εμπειρογνώμονες ΕΔΑ Ηπείρου 710.000,00 zip
24 58 6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ IB΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων N. Ιωαννίνων 500.000,00 zip
24 58 6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (β’ φάση) 8η ΕΒΑ 1.500.000,00 zip
36 46 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.532.888,00 zip
24 58 6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ IB΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων N. Ιωαννίνων 1.200.000,00 zip
26 59 6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΛΓ΄ΕΠΚΑ 150.000,00 zip
26 59 6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΒ΄ΕΠΚΑ 150.000,00 zip
26 59 6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΛΓ΄ΕΠΚΑ 150.000,00 zip
36 46 6 Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση "Ζάγανη 1" Δήμος Πάργας 192.601,11 zip
28 56 6 Αναπλάσεις Τουριστικών Περιοχών, Δ.Δ. ΟΤΑ Α’ βαθμού
Περιφέρεια Ηπείρου
440.000,00 zip
26 59 6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΒ΄ΕΠΚΑ 150.000,00 zip
27 45 6 Βελτίωση υδροδοτικού συστήματος ΣΥΔΚΛΙ με σύστημα τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση δικτύων Δήμος Ανατολής μετά από προγραμματική σύμβαση με το ΣΥΔΚΛΙ 6.950.000,00 zip
27 45 6 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κόνιτσας Δήμος Κόνιτσας 2.900.000,00 zip
24 58 6 Στερέωση και αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ρογκοβού, στο Τσεπέλοβο Ζαγορίου, Ν. Ιωαννίνων ΔΑΒΜΜ-ΥΠΠΟΤ 1.790.000,00 zip
27 45 6 Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας, τμήματα υδαταγωγών Καρτερίου - Πλαταριάς - Συβότων Δήμος Ηγουμενίτσας μετά από προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Συβότων 8.621.840,98 zip
23 75 6 Κατασκευή πολυδυνάμου κτιρίου για τη στέγαση νέων τμημάτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - 4η εφαρμογή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9.577.105,00 zip
24 58 6

Αποκατάσταση Ιερού Ναού Γεννέσιου Θεοτόκου Κορωνησίας Ν. Αρτας

18H EBA 400.000,00 zip
24 58 6

Αποκατάσταση Συντήρηση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Κάστρου ’ρτας, Ν. Αρτας

18H EBA 1.500.000,00 zip
26 59 6 Συντήρηση και Αποκατάσταση των ανατολικών και Δυτικών κτηρίων του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μόνης Βλαχέρνας Ν. ’ρτας 18H EBA 500.000,00 zip
19 76 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 770.000,00 zip
1 23 3

Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού ’ρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

3.348.413,00 zip
1 23 3

Κατασκευή γέφυρας στο δρόμο Πολύδροσο - Βίγλα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2.010.000,00 zip
19 76 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ KNIFE Η΄ IMRT ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΓΝΙ 2.000.000,00 zip
9 75 6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

5.490.000,00

zip
37 51 6 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (GR 2120009)     zip
37 51 6

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ (GR 2120007) ΚΑΙ ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (GR 2120008)

 

    zip


’λλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ε.Π. "Ανάπτυξη ανθρωπινού δυναμικού" (Υπουργείο Απασχόλησης)
Κωδ.
πρόσκλησης
Κωδ θεμ. προτ. Αξονας
Προτ.
Τίτλος πράξης Τελικός
Δικαιούχος
Ποσό
Δημόσιας
Δαπάνης
Download
4 69 10 (4.1) Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων (ΚΗΦΗ) στην Περιφέρεια Ηπείρου Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου 3.050.000,00 zip
[53Kb]
4 69 10 (4.1)

Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων (ΚΗΦΗ) στην Περιφέρεια Ηπείρου 1η τροποίηση

Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου 354.860,57 zip
[936Kb] 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Π.Σ.


Ενημέρωση: κενό
ΕΣΠΑ